PĀRSKATS

Šo vietni lv.quadronx.com (“Vietne”) piedāvā QuadronX (“Uzņēmums”), ieskaitot visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas no šīs vietnes ir pieejami jums, lietotājam, ar nosacījumu, ka jūs piekrītat visiem noteikumiem, šeit norādītos nosacījumus, politikas un paziņojumus. Apmeklējot mūsu vietni, jūs iesaistāties mūsu “Pakalpojumā” un piekrītat ievērot šādus noteikumus un nosacījumus (“Pakalpojuma noteikumi”, “Noteikumi”), ieskaitot tos papildu noteikumus un nosacījumus un politikas, kas minēti šeit un / vai ir pieejami ar hipersaiti . Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecas uz visiem vietnes lietotājiem, tostarp bez ierobežojuma lietotājiem, kuri ir pārlūkprogrammas, pārdevēji, klienti, tirgotāji un / vai satura atbalstītāji.

Pirms piekļūt mūsu vietnei vai to izmantot, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Piekļūstot vai izmantojot jebkuru vietnes daļu, jūs piekrītat ievērot šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja jūs nepiekrītat visiem šī līguma noteikumiem un nosacījumiem, tad, iespējams, nepieejat vietnei vai neizmantojat nekādus pakalpojumus. Ja šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek uzskatīti par piedāvājumu, piekrišana tiek izteikta tikai ar šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Šajā lapā jebkurā laikā varat pārskatīt jaunāko pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju. Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu daļu, ievietojot atjauninājumus un / vai izmaiņas mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt šo lapu, lai redzētu izmaiņas. Turpinot tīmekļa vietnes izmantošanu vai piekļuvi tai pēc izmaiņu publicēšanas, uzskatāt, ka šīs izmaiņas tiek akceptētas.

Vietnē termini “mēs”, “mēs” un “mūsu” attiecas uz Sabiedrību. Vietnē termini “mēs”, “mēs” un “mūsu” attiecas uz Sabiedrību.

1. IEDAĻA – TĪMEKĻA VIETNES NOTEIKUMI

Piekrītot šiem Pakalpojuma noteikumiem, jūs apliecināt, ka esat vismaz pilngadīgs savā dzīvesvietas valstī vai provincē vai esat pilngadīgs dzīvesvietas valstī vai provincē un esat mums devis piekrišanu ļaujiet jebkuram no jūsu nepilngadīgajiem apgādājamajiem izmantot šo vietni.

Jūs nedrīkstat izmantot mūsu produktus nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem, kā arī, izmantojot Pakalpojumu, nedrīkst pārkāpt visus likumus jūsu jurisdikcijā (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar autortiesību likumiem).

Jūs nedrīkstat pārraidīt tārpus vai vīrusus vai iznīcinoša rakstura kodus.

Jebkura Noteikumu pārkāpuma dēļ jūsu pakalpojumi tiks nekavējoties pārtraukti.

2. IEDAĻA – VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā atteikties no pakalpojuma sniegšanas jebkuram iemeslam.

Jūs saprotat, ka jūsu saturs (neskaitot kredītkaršu informāciju) var tikt pārsūtīts nešifrēts un var būt saistīts ar (a) pārraidi dažādos tīklos; un b) izmaiņas, lai pielāgotos un pielāgotos tīklu vai ierīču savienošanas tehniskajām prasībām. Pārsūtīšanas laikā pa tīkliem kredītkaršu informācija vienmēr tiek šifrēta.

Jūs piekrītat neatveidot, nedublēt, kopēt, pārdot, pārdot vai neizmantot nevienu Pakalpojuma daļu, Pakalpojuma izmantošanu vai piekļuvi Pakalpojumam vai jebkurai kontaktpersonai tīmekļa vietnē, caur kuru tiek sniegts pakalpojums, bez mūsu skaidras rakstiskas atļaujas.

Šajā līgumā izmantotie virsraksti ir iekļauti tikai ērtībai, un tie neierobežos vai citādi neietekmēs šos noteikumus.

3. IEDAĻA – INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE, PILNĪBA UN PABEIGŠANA

Mēs neesam atbildīgi, ja šajā vietnē pieejamā informācija nav pareiza, pilnīga vai aktuāla. Materiāli šajā vietnē ir sniegti tikai vispārīgai informācijai, un uz tiem nevajadzētu paļauties vai izmantot tos kā vienīgo lēmumu pieņemšanas pamatu, neapskatot primāros, precīzākus, pilnīgākus vai savlaicīgākus informācijas avotus. Jebkāda paļaušanās uz šīs vietnes materiāliem ir uz jūsu pašu risku.

Šajā vietnē var būt noteikta vēsturiska informācija. Vēsturiskā informācija noteikti nav aktuāla un tiek sniegta tikai jūsu atsaucei. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šīs vietnes saturu, taču mums nav pienākuma atjaunināt jebkādu informāciju mūsu vietnē. Jūs piekrītat, ka mūsu pienākums ir uzraudzīt izmaiņas mūsu vietnē.

4. IEDAĻA – TREŠO PERSONU SAITES

Noteikts saturs, produkti un pakalpojumi, kas pieejami, izmantojot mūsu pakalpojumu, var ietvert trešo personu materiālus. Trešo pušu saites šajā vietnē var novirzīt jūs uz trešo pušu pakalpojumiem vai vietnēm, kas nav saistītas ar mums. Mēs neesam atbildīgi par satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs negarantējam un neuzņemsimies nekādu atbildību vai atbildību par trešo personu materiāliem vai vietnēm, vai arī par jebkādiem citiem trešo personu materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem.

Mēs neesam atbildīgi par kaitējumu vai kaitējumu, kas saistīts ar preču, pakalpojumu, resursu, satura pirkšanu vai izmantošanu vai jebkādiem citiem darījumiem, kas veikti saistībā ar trešo personu vietnēm. Lūdzu, uzmanīgi pārskatiet trešo pušu politikas un praksi un pārliecinieties, ka jūs tos saprotat, pirms sākat kādu darījumu. Sūdzības, pretenzijas, bažas vai jautājumi par trešo personu produktiem jānosūta trešajām personām.

5. IEDAĻA – LIETOTĀJU KOMENTĀRI, ATBILDES UN CITI IESNIEGUMI

Ja pēc mūsu pieprasījuma jūs nosūtāt noteiktus iesniegumus (piemēram, konkursa darbus) vai arī bez mūsu pieprasījuma jūs sūtāt radošas idejas, ierosinājumus, priekšlikumus, plānus vai citus materiālus tiešsaistē, pa e-pastu, pa pastu vai citādi (kopā – “komentāri”), jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā bez ierobežojumiem varam rediģēt, kopēt, publicēt, izplatīt, tulkot un kā citādi jebkuros plašsaziņas līdzekļos izmantot komentārus, kurus jūs mums pārsūtāt. Mums nav un nav pienākuma (1) konfidenciāli saglabāt komentārus; 2) maksāt kompensāciju par komentāriem; vai (3) atbildēt uz visiem komentāriem.

Mēs drīkstam pārraudzīt, rediģēt vai noņemt saturu, kas pēc mūsu ieskatiem ir nelikumīgs, aizskarošs, draudošs, apmelojošs, apmelojošs, pornogrāfisks, neķītrs vai citādi aizskarošs, vai pārkāpj jebkuras puses intelektuālo īpašumu vai šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus.

Jūs piekrītat, ka jūsu komentāri nepārkāps nevienas trešās puses tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmi, privātumu, personību vai citas personiskas vai īpašumtiesības. Jūs arī piekrītat, ka jūsu komentāri nesatur apmelojošus vai citādi nelikumīgus, aizskarošus vai neķītrus materiālus, kā arī nesatur datorvīrusus vai citu ļaunprātīgu programmatūru, kas jebkādā veidā varētu ietekmēt Pakalpojuma vai jebkuras ar to saistītas vietnes darbību. Jūs nedrīkstat izmantot viltus e-pasta adresi, izlikties, ka esat kāds cits, nevis jūs pats, vai kā citādi maldināt mūs vai trešās puses par jebkādu komentāru izcelsmi. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem komentāriem un to precizitāti. Mēs neuzņemamies atbildību un neuzņemamies atbildību par komentāriem, ko iesūtījis jūs vai kāda trešā persona.

6. IEDAĻA – INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Vietne satur saturu, kas pieder uzņēmumam vai ir to licencējis (“Saturs”). Saturs ir aizsargāts ar autortiesību, preču zīmju, patentu, komercnoslēpumu un citiem likumiem, un Uzņēmumam pieder un patur visas tiesības uz saturu un pakalpojumu. Jūs nenoņemsit, nemainīsit un neslēpsiet nekādus paziņojumus par autortiesībām, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm vai citiem īpašumtiesībām, kas iekļauti saturā vai tam pievienoti, un jūs neatveidosit, nemodificēsit, nepielāgojat, nesagatavosit atvasinātus darbus, kuru pamatā ir, izpildīt, parādīt, publicēt, izplatīt, pārraidīt, pārraidīt, pārdot, licencēt vai kā citādi izmantot Saturu.

Uzņēmuma nosaukums un logotips ir uzņēmuma preču zīmes, un tos nevar kopēt, atdarināt vai izmantot pilnībā vai daļēji bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Turklāt visas lapu galvenes, pielāgotā grafika un skripti ir uzņēmuma preču zīmes, preču zīmes un / vai tirdzniecības tērpi, un tos nevar kopēt, atdarināt vai izmantot pilnībā vai daļēji bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

7. IEDAĻA – ELEKTRONISKĀS KOMUNIKĀCIJAS

Izmantojot mūsu vietni vai pakalpojumu, jūs piekrītat saņemt paziņojumus no mums elektroniski. Lai gan mēs varam izvēlēties sazināties ar jums citos veidos, mēs varam izvēlēties arī sazināties ar jums tikai elektroniski, izmantojot e-pastu vai ievietojot paziņojumus vietnē. Jūs piekrītat, ka visi līgumi, paziņojumi, izpaušana un cita komunikācija, ko mēs jums nosūtām elektroniski, atbilst visām juridiskajām prasībām, ka šādiem paziņojumiem jābūt rakstiskiem.

8. IEDAĻA – INFORMĀCIJA PAR PERSONU

Jūsu personiskās informācijas iesniegšanu veikalā regulē mūsu privātuma politika. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, pārskatiet mūsu privātuma politiku.

9. IEDAĻA – Kļūdas, neprecizitātes un izlaidumi

Dažreiz mūsu vietnē vai pakalpojumā var būt informācija, kas satur tipogrāfiskas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kas var attiekties uz produktu aprakstiem, cenām, akcijām, piedāvājumiem, produktu nosūtīšanas maksām, tranzīta laikiem un pieejamību. Mēs paturam tiesības labot kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju vai atcelt pasūtījumus, ja jebkura informācija Pakalpojumā vai ar to saistītā vietnē jebkurā laikā ir neprecīza bez iepriekšēja brīdinājuma (arī pēc pasūtījuma iesniegšanas).

Mēs neuzņemamies nekādu pienākumu atjaunināt, grozīt vai precizēt informāciju Pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē, tostarp bez ierobežojumiem informāciju par cenām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likumi. Neviens noteikts atjaunināšanas vai atsvaidzināšanas datums, kas tiek lietots Pakalpojumā vai jebkurā saistītā vietnē, nav jāņem vērā, lai norādītu, ka visa Pakalpojuma vai jebkuras saistītās vietnes informācija ir modificēta vai atjaunināta.

10. IEDAĻA – AIZLIEGTS LIETOŠANA

Papildus citiem pakalpojumu sniegšanas noteikumos noteiktajiem aizliegumiem jums ir aizliegts izmantot vietni vai tās saturu: (a) nelikumīgiem mērķiem; b) lūgt citus veikt vai piedalīties jebkādās nelikumīgās darbībās; c) pārkāpt visus starptautiskos, federālos, provinces vai štata noteikumus, noteikumus, likumus vai vietējos noteikumus; (d) pārkāpt vai pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesības; e) uzmākšanās, ļaunprātīga izmantošana, apvainošana, aizskaršana, noniecināšana, apmelošana, nicināšana, iebiedēšana vai diskriminācija dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, etniskās piederības, rases, vecuma, nacionālās izcelsmes vai invaliditātes dēļ; f) iesniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju; (g) augšupielādēt vai pārsūtīt vīrusus vai jebkāda cita veida ļaunprātīgu kodu, kas tiks vai tiks izmantots jebkādā veidā, kas ietekmēs Pakalpojuma vai jebkuras ar to saistītas vietnes, citu vietņu vai interneta funkcionalitāti vai darbību; h) vākt vai izsekot citu personu informāciju; i) surogātpastu, phish, pharm, ieganstu, zirnekli, pārmeklēt vai nokasīt; j) jebkuram neķītram vai amorālam mērķim; vai (k) traucēt vai apiet Pakalpojuma vai ar to saistītās vietnes, citu vietņu vai interneta drošības elementus. Mēs paturam tiesības pārtraukt jūsu Pakalpojuma vai jebkuras ar to saistītas vietnes izmantošanu par jebkura aizliegtā lietojuma pārkāpšanu.

11. IEDAĻA – GARANTIJU ATRUNA; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Mēs negarantējam, neapgalvojam un negarantējam, ka mūsu vietnes vai pakalpojuma izmantošana būs nepārtraukta, savlaicīga, droša un bez kļūdām.

Mēs negarantējam, ka rezultāti, ko var iegūt, izmantojot vietni vai pakalpojumu, būs precīzi vai ticami.

Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam mēs varam noņemt pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai atcelt pakalpojumu jebkurā laikā, par to iepriekš nebrīdinot.

Jūs skaidri piekrītat, ka uz pakalpojuma izmantošanu vai nespēju izmantot jūs esat pilnībā atbildīgs. Pakalpojums un visi produkti un pakalpojumi, kas jums tiek piegādāti, izmantojot šo pakalpojumu (izņemot tos, kurus mēs esam skaidri norādījuši), tiek sniegti “tādi, kādi ir” un “pieejami” jūsu lietošanai, bez jebkāda veida izteikšanas, garantijām vai jebkāda veida nosacījumiem, kas ir izteikti vai netiešās, ieskaitot visas netiešās garantijas vai nosacījumus par tirgojamību, tirgojamo kvalitāti, piemērotību noteiktam mērķim, izturību, īpašumtiesības un pārkāpumu neesamību. Uzņēmums, mūsu direktori, virsnieki, darbinieki, saistītie uzņēmumi, aģenti, darbuzņēmēji, internisti, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licences devēji nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādu kaitējumu, zaudējumiem, prasību vai tiešu, netiešu, nejaušu, soda, īpašu, jebkāda veida izrietoši zaudējumi, ieskaitot, bet ne tikai, zaudēto peļņu, zaudētos ieņēmumus, zaudētos ietaupījumus, datu zaudēšanu, aizstāšanas izmaksas vai jebkurus līdzīgus zaudējumus, kas radušies līgumā, deliktā (ieskaitot nolaidību), stingrā atbildībā vai citādi, kas izriet no kāda pakalpojuma vai jebkura produkta, ko iegādājaties, izmantojot šo pakalpojumu, vai jebkādu citu pretenziju, kas jebkādā veidā ir saistīta ar pakalpojuma vai jebkura produkta lietošanu, ieskaitot, bet ne tikai, jebkādas kļūdas vai izlaidumus saturā, vai jebkāda veida zaudējumus vai bojājumus, kas radušies, izmantojot pakalpojumu vai jebkādu saturu vai produktu, kas izlikts, pārsūtīts vai kā citādi padarīts pieejams pakalpojuma lietošanas rezultātā, pat ja tiek paziņots par to iespējamību. Tā kā dažās valstīs vai jurisdikcijās nav atļauts izslēgt vai ierobežot atbildību par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šādos štatos vai jurisdikcijās mūsu atbildība tiks ierobežota līdz likmju pieļaujamajai robežai.

12. IEDAĻA – ATJAUNINĀŠANA

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un nekaitēt uzņēmumam un mūsu mātesuzņēmumiem, meitasuzņēmumiem, filiālēm, partneriem, virsniekiem, direktoriem, aģentiem, darbuzņēmējiem, licencētājiem, pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, interniem un darbiniekiem, nekaitīgiem no jebkādām prasībām vai pieprasījumiem, ieskaitot saprātīgas advokātu nodevas, ko iekasē jebkura trešā persona sakarā ar jūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumu vai dokumentu, uz kuriem tie ir atsaukušies, pārkāpumu vai tā izrietot no tā, ka esat pārkāpis jebkuru likumu vai trešās puses tiesības.

13. IEDAĻA – ATKĀRTOJAMĪBA

Gadījumā, ja kāds no šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds noteikums tomēr ir izpildāms pilnā mērā, kā to pieļauj piemērojamie likumi, un neizpildāmā daļa tiek uzskatīta par atdalītu no šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Izsniegšana, šāda noteikšana neietekmē citu atlikušo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

14. IEDAĻA – IZBEIGŠANA

Pušu saistības un saistības, kas radušās pirms izbeigšanas datuma, paliek spēkā pēc šī līguma izbeigšanas visiem mērķiem.

Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir spēkā, ja vien jūs un mēs tos neatceļam un kamēr tie netiks pārtraukti. Jūs varat pārtraukt šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus jebkurā laikā, paziņojot mums, ka vairs nevēlaties izmantot mūsu pakalpojumus, vai kad pārtraucat izmantot mūsu vietni.

Ja ar mūsu vienīgo lēmumu jūs neievērosit vai mums rodas aizdomas, ka esat pārkāpis kādu no šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, arī mēs jebkurā laikā varam pārtraukt šo līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, un jūs paliksit atbildīgs par visām maksājamajām summām līdz līguma izbeigšanas datumam; un / vai attiecīgi var liegt jums piekļuvi mūsu Pakalpojumiem (vai jebkurai to daļai).

15. IEDAĻA – VISPĀRĪGS NOLĪGUMS

Ja mēs neizmantojam vai neīstenojam nekādas tiesības vai noteikumus par šiem Pakalpojuma noteikumiem, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem.

Šie Pakalpojuma noteikumi un visas politikas vai darbības noteikumi, ko mēs esam ievietojuši šajā vietnē vai attiecībā uz Pakalpojumu, veido visu vienošanos un izpratni starp jums un mums un nosaka jūsu Pakalpojuma izmantošanu, aizstājot visus iepriekšējos vai pašreizējos līgumus, paziņojumus un priekšlikumus gan mutiski, gan rakstiski, starp jums un mums (ieskaitot, bet ne tikai, visas iepriekšējās Pakalpojuma noteikumu versijas).

16. IEDAĻA

Šos Pakalpojuma noteikumus un visus atsevišķos līgumus, saskaņā ar kuriem mēs sniedzam Jums Pakalpojumus, regulē un interpretē saskaņā ar Igaunijas likumiem, un jūs piekrītat Igaunijas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai.

17. IEDAĻA – IZDEVUMA NOTEIKUMU IZMAIŅAS

Šajā lapā jebkurā laikā varat pārskatīt jaunāko pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru no šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, ievietojot atjauninājumus un izmaiņas mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt mūsu vietni, lai redzētu izmaiņas. Turpinot mūsu vietnes vai pakalpojuma izmantošanu vai piekļuvi tam pēc visu šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu izmaiņu publicēšanas, tiek uzskatīts, ka šīs izmaiņas tiek akceptētas.

18. IEDAĻA – KONTAKTINFORMĀCIJA

Jautājumi par pakalpojumu sniegšanas noteikumiem jānosūta mums uz e-pastu https://lv.quadronx.com/kontakti/